Шукати в цьому блозі

вівторок, 15 березня 2011 р.

DIGITALS: Польовий журнал + електронний реєстратор

Іноді потрібно разом опрацювати дані, які були записані в пам ' ять тахеометра, та дані, які записувались "по-старинці" - в польовий журнал.

В цій статті буде описано методику сумісної обробки польових даних записаних по старинці вручну в польовий журнал та даних, записаних в пам'ять електронного тахеометра. Всі обчислення проводились в програмному модулі Geodesy, що входить до складу програмного пакета Digitals.

Маємо два набори даних від двох геодезичних польових бригад:
- дані, записані в реєстратор електронного тахеометра у вигляді горизонтальний кут-нахилена відстань-вертикальний кут;
- дані, що записувались вручну в паперовий польовий журнал у вигляді горизонтальний кут-приведена відстань-перевищення в метрах.
Також в обох випадках записувались висота інструменту та висота наведеня.

Тепер перед нами стоїть задача обчислити всі ці дані разом.
В  Geodesy вибираємо Ход/Параметры і на закладці Главная встановлюємо наступні параметри:
 Параметр Вычислять высоты по ходам треба активовувати у випадку, коли значення висоти інструменту і висоти наведення одинакові і програма використовує вертикальні кути та відстані, що вказані на закладці Теодолит. Оскільки далі ми вирахуємо середні перевищення з уже врахованими висотами станцій і наведення, і запишемо їх в графу Верт. угол , цей параметр потрібно активувати.

На даний час (версія програми від 22.10.2010) немає  можливості вводити в програму одночасно різнорідні дані: перевищення в метрах та вертикальні кути. Тому потрібно всі дані привести до одного вигляду, тобто перерахувати перевищення в метрах на перевищення в градусах (α), а також перерахувати горизонтальні прокладення у нахилені відстані (Sсер.).

Для цього використаємо стандартні формули і калькулятор :-) :

Середнє перевищення потрібно обчислити як середньоарифметичне із двох перевищень у прямому і зворотньому напрямку, враховуючи висоти інструменту і наведення.
Обчислені значення заносимо в програму: Sсер - в колонку Длина (накл), а α (з відповідним знаком) - в колонку Верт. угол.


Вигляд закладки Теодолит після внесення всіх даних:

Немає коментарів:

Дописати коментар