Шукати в цьому блозі

неділя, 22 грудня 2013 р.

Коротка історія кадастру Квебека.

     Кадастр Квебека був створений в 1860 року, після прийняття закону Acte concernant les bureaux d’enregistrement et les privilèges et hypothèques dans le Bas-Canada (журнал Norois).  Територія Квебека була розподілена на земельні округи (la circonscription foncière), які в свою чергу поділені на місцеві кадастри. Первинний розподіл ділянок називається le plan cadastral originaire. На початку, кадастр нараховував близько 700 тисяч ділянок, які були відображені на 1 450  планах (Association de professionnels en droit de passage et immobilier du Québec). При наступному розподілі вихідних ділянок, було створено ще 350 000 планів, які ніколи не були інтегровані в одне ціле. Крім того, кадастр містив близько 850 000 ділянок, які не мали ідентифікаційного номера (Le ministère des Ressources naturelles). Прийнятий в 1866 році le Code civil du Bas Canada дозволяв проводити утворення нових ділянок без присвоєння їм оригінальних номерів (журнал Norois). Наприклад, якщо ділянка номер 238 була розподілена і були утворені дві (чи більше) нових ділянок, то вони могли бути ідентифіковані як "une partie du lot originaire 238". Крім того, деякі дороги не мали взагалі ніякого номеру, хоча і були представлені на кадастровому плані.     З часом, цей кадастр перестав відображати реальний стан розподілу земельних діялнок і містив багато неточностей. Щоб виправити ситуацію, в 1985 році, з прийняттям закону  la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois, в Квебеку була започаткована кадастрова реформа. Але через ряд причин (недостатньо запланований бюджет, погано визначений кінцевий продукт, недосконала організаційна структура планування робіт, обрана інформаційна система не відповідала розмаху робіт), програму було призупинено в 1991 році. Зробивши висновки, в 1992 році уряд Квебека  запустив програму по новому (журнал Norois). Основними цілями реформи є:

- створити новий кадастровий план, де буде коректно відображено кожну земельну ділянку;
- створити новий повний кадастр земель, який був би достовірним, інформатизованим і постійно оновлювався (www.apbb.qc.ca).

     Станом на 2010 рік, опрацьовано близько 64.2 % ділянок із близько 3.8 млн їх загальної кількості (www.apbb.qc.ca). Роботи в рамках кадастрової реформи називаються la rénovation cadastrale. Відповідно, територія, де ці роботи вже виконано і ділянки внесено в електронну базу даних, називається le territoire rénové, а територія, де все ще діє стара система кадастру,  le territoire non-rénové. Роботи з поновлення кадастру проводяться кожного року. Міністерство природних ресурсів визначає план, відповідно до запланованого б'юджету, і затверджує виконавців, в якості яких виступають приватні геодезичні підприємства.

     Під кінець, розкажу про утворення номерів земельних ділянок і їх життєвий цикл. Отже, на початку маємо оригінальні (початкові) земельні ділянки, відображені на початкових кадастрових планах (le plan cadastral originaire). Наприклад, маємо земельну ділянку номер 125. Потім частини цих ділянок продавались у власніть іншим особам, наприклад забудовникам, які потім проводили поділ своєї частини (la subdivision) з метою продажі земельних ділянок покупцям. Таким чином, ми отримуємо ділянки з номерами 125-1, 125-2, 125-3 і т.д. Говорять la subdivision 2 de lot originaire 125. Потім ці ділянки можуть бути ще раз розподілені, тоді можемо отримати щось подібне: 125-3-1, 125-3-2. Ця операція називається la resubdivision. Як я уже говорив, іноді після розподілу дві різні ділянки можуть мати одинакові номери - вони носять номер вихідної ділянки і додається скорочення PTIE, що значить partie. Наприклад, 125-1 PTIE. Ще можливо, що старі ділянки анульовано і на їх місці створено нові, з новими межами. Така операція називається remplacement. Наприклад, ділянки 125-1 і 125-2 були анульовані і на їх місці утворено одну ділянку 125-57. Але тим не менше, записи в реєстрі Index des immeubles, що стосувалися вже тепер неіснуючих ділянок 125-1  і 125-2 залишаються чинними. Наприклад, сервітут накладений на ділянку  125-2 буде діяти і на новій ділянці 125-57. Укладення нового договору сервітуту, де б фігурував новий номер ділянки, не вимагається. Це все стосувалося ділянок колишніх кадастрів. Номери таких ділянок є унікальними тільки в межах цього місцевого кадастру. Наприклад, на території Монреальського земельного округу нараховується ... місцевих кадастрів. 

     Графічно план ділянки відображено на кадастрових планах. Іноді там же зазначені розміри та площі ділянок, але найчастіше геометрична інформація та опис сусідів записано в окремій книзі, яка супроводжує кадастровий план. Вона називається Livre de renvoit

     В процесі поновлення кадастру, старі номери були замінені на нові семизначні, унікальні для всього Квебека. Наприклад, ділянка номер 125-57 могла би мати номер 1 234 567. В новому кадастрі, кожній ділянці типу 125-1 PTIE, присвоєні вже окремі кадастрові номери. З поновленими ділянками також можуть проводитись такі кадастрові операції, як розподіл, чи заміна. Нові номери не мають в назві знака "тире", тому на місці ділянки номер 1 234 567 може бути створено іншу, з новим семизначним номером, наприклад 1 333 444.

Немає коментарів:

Дописати коментар